Termékek

Viszza a termékekhez

 

GT08 izzólámpa égető berendezés vezérlő szekrénye
Rendszervezérlő egység

A vezérlő elektronika hármas tagolású. Tartalmaz egy rendszervezérlő kártyát, amely a számítógép mellett helyezkedik el. Minden tápegység keret tartalmaz egy multiplexer egységet (címdekódoló kártyát), amelyik a 16 db tápegységet illeszt a rendszervezérlő kártyához. Minden kapcsolóüzemű tápegység tartalmaz egy meghajtó áramkört, amelyet a címdekódoló kártya címez, előállítja a tápegységek részére a referencia feszültséget, és mérőáramköre a lámpák jellemzőit illeszti a címdekódoló kártya felé.

A rendszervezérlő egység tartalmazza az egyes izzólámpák működési feltételeit meghatározó regisztereket, a mért érték regisztereket, a státusz regisztereket, A/D és D/A konvertert, és a számítógép digitális I/O kártyái felé csatlakozást biztosító illesztő áramköröket. A kimenő és bemenő analóg jelek időmultiplexált formában egy-egy analóg vonalon keresztül kapcsolódnak a rendszervezérlő egységhez. Hasonlóan történik a digitális kimenő és bemenő jelek időmultiplexálása is. A rendszervezérlő egység galvanikus leválasztást biztosít a vezérlő számítógép digitális I/O kártyái felé, a multiplexer egységek digitális I/O vonalai felé, valamint a kimenő és bemenő analóg busz felé.

A rendszervezérlő egység a kapcsolóüzemű tápegységeket vezérli és állandóan figyeli, az adatokat memóriájában tárolja. A kapcsolóüzemű tápegységek beállítási adatai, és a mért adatok különböző regiszterekben vannak, ezek a regiszterek a memória különböző címei alatt találhatók. A számítógép ezeket a regisztereket írni és olvasni tudja I/O kártyáin keresztül. Az égetés indítása előtt a számítógép feltölti a szintbeállító és kontroll regisztereket, és az égetés alatt a programnak megfelelően folyamatosan olvassa a mérő és státusz regisztereket.

A rendszervezérlő egység az egyes tápegységek feszültségét beállítja a szintbeállító regisztereknek megfelelően, valamint vezérli a tápegységek két kimeneti kapcsolóját a kontroll regiszterek szerint. Ezekkel az adatokkal a tápegységeket ciklikusan frissíti. A vezérlő egyenfeszültséget - ami a lámpák különböző feszültségeire, és áramlimitjeire jellemző - egy D/A konverter állítja elő, és időosztásos üzemmódban az összes tápegységre egy analóg vonalon eljuttatja. A ciklikusan megcímzett tápegységek mintavevő-tartó áramkörökkel tárolják a multiplexált analóg szintbeállító jelet. amit időközönként frissít a rendszer. A tápegységek két kimeneti kapcsolóját a kontroll regiszter vezérlő bitjei címezhető tárolókon keresztül vezérlik az impulzus üzemű meghajtáshoz. Ezzel egyidejűleg a tápegységek a mért lámpa feszültséget és áramot a címzés szerinti időszeletben egy közös analóg vonalra kapcsolják, melyet egy A/D konverter mér, és a megfelelő regiszterbe az eredményt beírja. A státusz biteket ugyanebben az időszeletben egy digitális vonalra kapcsolják a tápegységek, innen demultiplexeren keresztül jut a memóriába. Mindkét folyamat ciklusideje 10msec, ami azt jelenti, hogy a memóriában leképződik minden lámpa, mindkét mért jellemzője és állapota másodpercenként 100-szor.

Vissza a részegységekhez